Over

De Vereniging Nederlandse Debatcentra (VND) is de in 2003 opgerichte overkoepelende vereniging door en voor Nederlandse debatorganisaties. De VND streeft naar onderlinge uitwisseling en samenwerking op gebied van programmering, expertise, profilering, onderzoek en vernieuwing.